Preteky 22.4.2021

Prvé klubové preteky. Propozicie: link na (propozicie) link na pozvánku : (google form) , prihlásenie pre členov ( g form)