ABSOLÚTNOU PRIORITOU PRI NÁVŠTEVE Športového areálu JE DODRŽIAVANIE ZÁSAD BEZPEČNOSTI !

Využívanie možností Športového areálu je možné výlučne pre členov klubu. Pri vstupe do areálu je každý člen klubu povinný identifikovať sa správcovi strelnice. V areáli strelnice sú členovia klubu povinní riadiť sa pokynmi správcu strelnice, dodržiavať prevádzkový poriadok a bezpodmienečne rešpektovať bezpečnostné pravidlá. Pri porušení týchto zásad bude člen alebo súťažiaci upozornený, pri opakovanom porušení zásad bude člen vylúčený z klubu s možnosťou trestno právnymi následkami .