Streľba umožnená do kalibru win. magnum (11,5×63,5B) guľové a brokové strelné zbrane. Je priestor pre dĺžku 50m výstrelu pre stanovištia s počtom 22 osôb.