Streľba možná hlavne pre lukostreľbu, ale vyhovuje aj pre IPSC kombatové disciplíny s plochou dĺžkou 120m a šírkou 40m.