Streľba možná hlavne pre odstrelovacie disciplíny , pre sľukárov.